Over de Stichting

Stichting HipSick | Zwaanshals 450 | 3035KT Rotterdam | RSIN-nummer 856309230 | KvK 65901479 | hello@hipsick.nl

|

Doelstelling Stichting HipSick:

Het bevorderen van belangstelling voor- en beoefening van kunst en cultuur; Een en ander in de meest ruime zin; en ook alles wat -in de meest ruime zin- met het vorenstaande verband houdt/ het vorenstaande kan bevorderen; Het -uitsluitend van het vorenstaande- (door middel van activiteiten) (ver)werven van en bijbrengen van gelden en andere zaken, het beheren daarvan en het besteden/ter beschikking stellen van die gelden/andere zaken ten behoeve van het vorenstaande.

|

Bestuur

Het bestuur van Stichting HipSick bestaat uit:

Nathalie Castilla Serrano – Houtermans (voorzitter)

Sharvin Ramjan (secretaris)

Benno Vogt (penningmeester)

Het bestuur verricht haar bestuurstaken onbezoldigd

|

Documenten

Beleidsplan Stichting HipSick 2021-2022

Jaarrekening en Jaarverslag Stichting HipSick 2020 

Jaarrekening en Jaarverslag Stichting HipSick 2021